Ekonomia społeczna szansą na nowe miejsca pracy?

Lubaczów, 20 sierpnia 2014 r.

Brak perspektyw i możliwości rozwoju, trudności ze znalezieniem zatrudnienia, a nawet bezdomność. Problemy te dotyczą sporej części polskiego społeczeństwa, a osoby, które zmagają się z nimi często traktowane są jako „wykluczone”. Pomoc tym ludziom, ułatwienie im startu na rynku pracy i poprawa warunków życiowych jest jednym z wyzwań ekonomii społecznej, a ta jest coraz bardziej popularna w Europie i w kraju nad Wisłą. W ramach niej powstają samorządowe spółdzielnie zorientowane na tworzenie nowych miejsc pracy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w pierwszym kwartale 2014 roku wynosiła 13,5 proc. Jednak brak nowych miejsc pracy jest problemem głównie z mniejszych miejscowościach w południowo-wschodniej części kraju. W niektórych regionach przekracza nawet 20 proc. Te niepokojące dane i pogarszające się nastroje społeczne spowodowały, że ekonomia społeczna, a w ramach niej przeciwdziałanie z bezrobociu stały się priorytetami Unii Europejskiej. Także w Polsce tego rodzaju praktyki stają się coraz bardzie powszechne. Jednym ze sposobów pomocy osobom „wykluczonym” są spółdzielnie socjalne.

Nowe perspektywy
ekonomia1W województwie podkarpackim, gdzie poziom bezrobocia jest większy niż średnia krajowa i sięga prawie 15 proc., pierwszy taki podmiot osób prawnych powstał w Gminie Lubaczów. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo”, założona przez Gminę Lubaczów oraz Powiat Lubaczowski działa od ponad roku. – Nasz pomysł okazał się trafiony. Zaczynaliśmy od zadań z zakresu usług leśnych i utrzymania terenów zielonych. Jednak szybko okazało się, że zapotrzebowanie jest bardzo duże i możemy rozszerzyć naszą ofertę. Dlatego dzisiaj spółdzielnia proponuje między innymi prace budowlano-remontowe, usługi porządkowe na cmentarzach, a nawet produkcję i sprzedaż gotowych form do piwnic grobowych oraz innych elementów betonowych, na które jest szczególnie duży popyt – wyjaśnia Damian Jarenkiewicz, Wiceprezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”. – Obecnie zatrudnionych jest u nas 8 mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Zmierzamy do zwiększenia liczby miejsc pracy i jeżeli nadal ilość zamówień będzie utrzymywała się na takim wysokim poziomie, to z pewnością niebawem będziemy rekrutować kolejnych pracowników – mówi Bernadeta Gujda – Rawska, Członek Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”.

Działania z zakresu ekonomii społecznej stają się coraz bardziej zauważalne w Polsce. Jednak skala problemu jest rzeczywiście duża, co chociażby potwierdzają dane z GUS. Dlatego tak istotne jest powstawanie kolejnych podmiotów działających zgodnie z ideą ekonomii społecznej, która bazuje na wykorzystaniu własnych zasobów. Obecnie na Podkarpaciu funkcjonuje blisko 90 spółdzielni socjalnych, a w całym kraju jest już ponad 600 zarejestrowanych.

Kontakt dla mediów:
Damian Jarenkiewicz
Wiceprezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo”
tel.: 16 632 16 84 wew. 41
e-mail: spoldzielnia@lubaczow.com.pl

Informacje uzupełniające:
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” powstała w czerwcu 2013 r. z inicjatywy Gminy Lubaczów oraz Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, jako pierwsza spółdzielnia socjalna osób prawnych w województwie podkarpackim. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu lubaczowskiego, a także województwa podkarpackiego. Zasadniczym obszarem działalności spółdzielni są usługi leśne między innymi takie jak: pozyskiwanie drewna, sadzenie i pielęgnacja lasów czy porządkowanie terenów zielonych. Głównym zleceniodawcą pracy dla spółdzielni jest Gmina Lubaczów.

28

Brak odpowiedzi

Odpowiedz