ALLIANZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE

TFI Allianz Polska S.A. posiada w swojej ofercie dwa fundusze parasolowej Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w których przenoszenie tylko części bądź całości środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych.
Fundusze inwestycyjne towarzystwa Allianz to propozycja nowoczesnego pomnażania kapitału, a następnie osiągnięcia wysokich zysków na przestrzeni czasu.

Allianz TFI posiada w swojej ofercie szeroką ofertę, dostosowaną do konkretnych planów inwestycyjnych min.:

  • Budownictwo 2012
  • Akcje Małych i Średnich Spółek
  • Akcje Plus
  • Aktywnej Alokacji
  • Stabilnego Wzrostu

Brak odpowiedzi

Odpowiedz