IKE – doskonały sposób na dodatkową emeryturę

Od stycznia 1999 roku obowiązuje w Polsce zreformowany system ubezpieczeń społecznych oparty o trzy filary emerytalne. Twoja emerytura zależy teraz nie tylko od zabezpieczeń Państwa
w postaci ZUS i OFE, ale także od Twojej inicjatywy i chęci zdobycia dodatkowych dochodów emerytalnych. Dzieje się tak za sprawą dobrowolnego III filaru w ramach którego można oszczędzać między innymi na Indywidualnym Koncie Emerytalnego (IKE).

Indywidualne konto emerytalne daje możliwość zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych .Zgodnie z ustawą o IKE, aby skorzystać ze zwolnienia z tzw. podatku Belki, należy:

  • ukończyć 60 lat, a w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych – 55 lat
  • wnosić wpłaty do IKE w dowolnych pięciu latach kalendarzowych lub ponad połowę ich wartości wpłacić wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat trwania IKE.

IKE jest dobrowolnym planem oszczędnościowym, dającym użytkownikowi możliwość pełnego decydowania o tym w jakiej wysokości i z jaką częstotliwością dokonywane będą wpłaty na rachunek. Pozwala również na wgląd w zgromadzone środki i dostęp do nich, gdyby zaszła taka potrzeba. Wypłacając jednak środki przed osiągnięciem wieku 60 lat (lub 55 w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych) zostanie potrącony tzw. podatek Belki.

Trzeci filar obsługuje 5 instytucji finansowych: banki, towarzystwa inwestycyjne, biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. To przystępujący do IKE decyduje, którą instytucję wybiera i w jakiej formie chce oszczędzać. Każda z instytucji oferuje inny rodzaj gromadzenia środków oraz inny stopień ryzyka jakie podejmiemy inwestując nasze pieniądze. Najbezpieczniejszą opcją, ale zarazem dającą najniższe zyski jest lokata bankowa. Natomiast inwestowanie w fundusze lub akcje czy obligacje wymaga już od oszczędzającego pewnej wiedzy o rynku kapitałowym, ale z drugiej strony może przynieść największe korzyści w przyszłości. IKE pozwala nam w każdej chwili zmienić formę oszczędzania. Po roku korzystania z konta mamy prawo do bezpłatnego przeniesienia Indywidualnego Konta Emerytalnego do innej instytucji. W trakcie oszczędzania, często też możemy zmienić program. Taką możliwość dają np. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – klienci mogą w ramach IKE zmieniać fundusze, w które inwestują.

Środki zgromadzone w IKE podlegają dziedziczeniu w razie śmierci oszczędzającego. Zostaną wypłacone osobom uposażonym, gdy użytkownik konta wskaże takie osoby w umowie. Co ważne osoby wskazane jako uposażone nie muszą być spokrewnione z oszczędzającym.
W zostały sytuacji, gdy takie osoby nie zostaną wyznaczone – pieniądze otrzymają spadkobiercy.

Użytkownikiem Indywidualnego Konta Emerytalnego mogą już zostać osoby, które ukończyły 16 lat pod warunkiem, że osiągają dochód na podstawie umowy o pracę. IKE nie stawia górnych granic wiekowych dla osób chcących z niego skorzystać. Mogą je założyć nawet osoby w wieku 55-60 lat. Dla tych osób, IKE może być dobrym sposobem na oszczędzanie bez podatku. Wystarczy np., że będą oszczędzały przez dowolne 5 lat i w wieku 60 lat mogą wypłacić środki bez płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Oszczędzanie na IKE przysługuje wszystkim, wliczając w to bezrobotnych oraz osoby korzystające już z emerytury.

Wpłaty na indywidualne konta są limitowane w skali roku. Limit wpłat na rok 2012 wynosi 10 578 zł. W przypadku nie wykorzystania danego limitu wpłat, nie podlega on kumulacji w roku następnym. Nadwyżki przekraczające tą granicę, które zostały wpłacone na konto, będą zwrócone osobie wpłacającej.

Gromadzenie środków na dodatkową emeryturę w formie Indywidualnych Kont Emerytalnych to świetny sposób na podniesienie poziomu życia po przejściu na zasłużony odpoczynek emerytalny.

2 komentarze

  1. Małgorzata
    30 stycznia 2013
  2. Emeryt
    15 listopada 2013

Odpowiedz