Jak zarobić w każdych warunkach?

Wielu inwestorów w obecnej sytuacji rynkowej załamuje ręce. Są jednak i tacy, którzy potrafią zarobić w każdych warunkach, nawet tych najbardziej niestabilnych. Jak można tego dokonać? Niezbędne jest doświadczenie i umiejętność dopasowania strategii inwestycyjnej do panujących warunków rynkowych. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferuje innowacyjne rozwiązanie finansowe, które pozwala odnosić zyski  nawet na spadających rynkach finansowych.

BPH FIZ Multi Inwestycja to fundusz realizujący strategię absolutnej stopy zwrotu, zarządzany przez doświadczony i kompetentny zespół. Spośród innych funduszy wyróżnia się m.in. dążeniem do osiągnięcia kilku-kilkunastoprocentowej stopy zwrotu każdego roku. Skierowany jest do szerokiej grupy inwestorów, o czym świadczy minimalna kwota inwestycji – jedyne 1000 zł. Fundusz będzie inwestował na wielu rynkach i wykorzystywał najlepsze pomysły inwestycyjne zarządzającego.
Klient, który zdecyduje się na kupno certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ robi to za niego zarządzający funduszem. W przypadku tego funduszu zarządzający podejmuje wszelkie decyzje, zarówno te o alokacji jak i o doborze instrumentów finansowych. Innymi słowy, portfel inwestycyjny klienta będzie budowany przez profesjonalistów, znających najlepsze rozwiązania finansowe.
Strategia absolutnej stopy zwrotu sprawdziła się już w przypadku funduszu BPH SFIO Total Profit, który osiągnął aż 17,28% stopę zwrotu w okresie od 04.05.2010 do 31.03.2011 pomimo zmiennej sytuacji na rynku finansowym. Był on jednak dedykowany dla zamożnych inwestorów i wymagał zainwestowania kilkuset tysięcy złotych. BPH FIZ Multi Inwestycja to jeden z pierwszych funduszy na rynku dostępnych dla niemal dla każdego.
Subskrypcja potrwa do 29 kwietnia 2011 w placówkach DM BZ WBK, DI BRE BANKU, MultiBanku na terenie całego kraju oraz w mBanku. Cena emisyjna certyfikatu wynosi 100 zł. Zapis na certyfikaty może obejmować nie mniej niż dziesięć certyfikatów. Każda osoba, który złoży zapisy na certyfikaty inwestycyjne na kwotę 10 tys. zł może wziąć udział w konkursie „Strzał w 10 z BPH TFI”. Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu dostępne są na stronie ww.bphtfi.pl/multiinwestycja.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz