Kredyt a pożyczka – różnice w umowach

W języku potocznym pojęcia pożyczka oraz kredyt bardzo często stosuje się naprzemiennie. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ostatecznie chodzi o zobowiązanie finansowe, czyli zaciągnięcie długu. W rzeczywistości są to dwie różne umowy, których konsekwencje ekonomiczne oraz prawne znacznie się od siebie różnią. moneyWarto zacząć od pożyczek, których udzielić może praktycznie każdy, zarówno instytucja, jak i osoba fizyczna. W takiej sytuacji istnieje tylko jeden wymóg: osoba pożyczająca pieniądze musi być ich właścicielem. Kwestie prawne tego typu zobowiązań finansowych regulowane są przez kodeks cywilny. Inaczej sprawa wygląda w kwestii kredytów. Do ich udzielania prawo mają jedynie banki, a środki wypłacane nie są ich własnością, lecz pochodzą z depozytów, które powierzają im klienci. Z tego też względu umowy kredytowane, regulowane są przez prawo bankowe.

Pożyczka

Pożyczka

Zobowiązanie finansowe – umowa
W obu tych przypadkach głównym zamiarem jest zaciągnięcie długu. Umowa kredytu zawsze ma określony termin zwrotu, jednakże w przypadku umowy pożyczki taki wymóg nie obowiązuje. Przekazywany kapitał na czas wykorzystania staje się własnością pożyczkobiorcy.  Jeśli w umowie nie zostały zawarte żadne zastrzeżenia może on dysponować tymi środkami, a osoba pożyczająca nie ma prawa na ingerencje w ich wykorzystywaniu.

W przypadku kredytu bank zobowiązany jest oddać do określonej w czasie dyspozycji kredytobiorcy wcześniej ustaloną kwotę pieniężną. Nie jest ona jego własnością, a ponadto jest wyłącznie bankowym pieniądzem bezgotówkowych.  Za udzielenie przez bank kredytu pobiera on wynagrodzenie w formie oprocentowania oraz prowizji. Koniecznością jest zawarcie umowy kredytu na piśmie. Natomiast do ważności umowy pożyczki nie ma wymogu by zawrzeć ją na piśmie chyba, że jej wartość przekracza 500 zł. W takiej sytuacji należy sporządzić odpowiednią umowę na piśmie dla celów dowodowych.

Więcej na temat:

Brak odpowiedzi

Odpowiedz