Rekomendacja J – Nowe wymogi regulacyjne

5 października 2011r., Golden Floor ATRIUM, Warszawa

Rozwój rynku nieruchomości stawia przed bankami coraz nowsze wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych, których celem jest finansowanie tego rynku. Dla skutecznego zarządzania ryzykiem banki potrzebują wiarygodnej i kompletnej informacji o rynku nieruchomości, jego zmianach i cykliczności. Polski rynek nieruchomości relatywnie krótko funkcjonuje w pełnych warunkach rynkowych, co powoduje, że wiedza i doświadczenie jego uczestników są stosunkowo ograniczone. Dlatego konieczne jest systematyczne gromadzenie przez banki informacji o rynku nieruchomości, a jedną z możliwych form gromadzenia tych informacji jest tworzenie baz danych.

Celem nowelizacji Rekomendacji J jest usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez wyznaczenie standardów tworzenia i korzystania z własnych i zewnętrznych baz danych o rynku nieruchomości.

V Financial Conferences wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizuje warsztaty poświęcone tematyce nowych regulacji. Prowadzącym wydarzenie będzie Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Zespół V Financial Conferences

Brak odpowiedzi

Odpowiedz