Faktoring i jego rodzaje

Jednym z największych problemów większości firm na rynku, powodującym przestoje finansowe jest odroczony termin płatności. Sposobów na odzyskanie pieniędzy jest wiele, jednak jeżeli chodzi o czas i skuteczność to najlepszy wydaje się faktoring.

Faktoring to forma wsparcia finansowego krótkoterminowego dla firm mających problemy z przestojami i niewypłacalnymi klientami. W faktoringu w zależności od potrzeb można wyróżnić trzy jego rodzaje, pełny, niepełny i mieszany.

firmy mające problemy z przestojami i niewypłacalnymi klientami

Faktoring pełny czyli bez regresu, charakteryzuje się tym, że ryzyko związane z niewypłaceniem przez dłużnika należności przechodzi na faktora. Jest to jedna najbardziej korzystnych form dla przedsiębiorstwa. Po zrealizowaniu transakcji z dłużnikiem, przedsiębiorca uzyskuje należne pieniądze od faktora.

Faktoring niepełny, nazywany inaczej faktoringiem z regresem. Jego istotą jest to że dokonanie cesji nie wiąże się z przejęciem przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika. Faktoring niepełny również niesie ze sobą duże korzyści dla korzystających z tej formy, między innymi to skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę za wykonaną usługę czy sprzedaż towaru.

Faktoring niepełny, nazywany inaczej faktoringiem z regresem

Połączenie obydwu powyższych form czyli faktoringu z regresem i bez regresu to inaczej faktoring mieszany. W tej formie faktor zobowiązuje się do przyjęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością do pewnej sumy pieniędzy, reszta zobowiązania przechodzi na przedsiębiorstwo. 

Brak odpowiedzi

Odpowiedz