Kategoria: Inwestycje

O funduszach

Fundusz inwestycyjny ma przede wszystkim na celu zainwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w takie instrumenty finansowe, które pozwolą na osiągniecie jak najwyższej stopy …