Faktoring – nie tylko finansowanie

Faktoring to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, która pomoże w utrzymaniu płynności finansowej i zapobiegnie przestojom w Twojej firmie. Z faktoringiem wiąże się szereg innych usług dających firmom liczne korzyści. Takie dodatkowe usługi odróżniają faktoring od innych form finansowania zapewniając mu nad nimi przewagę.

Oprócz takich usług jak faktoring pełny, eksportowy lub z regresem, można wymienić kilka dodatkowych usług:

Ubezpieczenie. Ubezpieczenie w dzisiejszych czasach usługa ta jest bardzo istotna, dzięki niemu przedsiębiorstwo nie musi się obawiać upadłości swoich kontrahentów, ani problemów z płatnościami. Firmy faktoringowe bardzo często współpracują z ubezpieczycielami i posiadają polisę, dzięki której mogą ubezpieczać odbiorców swoich klientów. W sytuacji gdy odbiorca staje się niewypłacalny lub zwleka z zapłatą, faktor wypłaca swojemu klientowi znaczną część niezapłaconych faktur. Wysokość tego zabezpieczenia jest określana w umowie i może sięgać nawet 90 % wartości niezapłaconych rachunków.

Informacja o klientach. Uchronienie przed niebezpiecznymi transakcjami jest pozyskiwanie przez firmę faktoringową  informacji o odbiorcach. Po weryfikacji i poznaniu odbiorcy, wszystkie informacje są przekazane klientowi.
Do tej usługi zalicza się m.in.:

  • ocena zdolności kredytowej kontrahenta;
  • zdobycie informacji o ewentualnych postępowaniach windykacyjnych wobec podmiotu,
  • wpisach w rejestrach nierzetelnych dłużników,
  • strukturze własności,
  • kapitale,
  • kierownictwie, czy reprezentacji firmy


Monitoring należności.
Faktury z odroczonym terminem, kiedy realizacja płatności jest zależna od woli odbiorcy. W takim przypadku warto pomyśleć o kontroli takich form płatności, dodatkowa usługa w ramach tego typu działań jaką faktor może prowadzić jest  aktywny monitoring należności. Dzięki temu można na bieżąco identyfikować zagrożenie nieterminowej zapłaty.

Windykacja. Problem z niewypłacalnymi klientami, również może rozwiązać faktor w sposób profesjonalny odzyska twoje pieniądze. Ta dodatkowa usługa faktoringu, dzieli się na trzy etapy:
1.Polubowne odzyskanie długu
2
.Proces sądowy
3.Komornik

Brak odpowiedzi

Odpowiedz