Karta Dużej Rodziny – jak działa?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Prawo do posiadania KDR przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Ponadto prawo do Karty Dużej Rodziny mają także dzieci:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

jednak tylko wówczas, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Kiedy można korzystać ze zniżek?

Miejsca, w których możemy korzystać ze zniżek, oznaczone są znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wystarczy wtedy jedynie okazanie karty. Jeżeli chcemy uzyskać zniżkę na zakupy w sklepie internetowym albo na bilety do kina kupowane online musimy po prostu przepisać wymagane dane z karty. Warto zaznaczyć iż zniżka przysługuje każdemu z osobna, ponieważ każdy członek rodziny dysponuje własną kartą.

Gdzie można otrzymać zniżkę?

Przykładowe miejsca gdzie rodzina otrzyma zniżki:  
– w sklepach, m.in.: Carrefour, Simply, Praktiker,
– na zakup polisy ubezpieczeniowej (Link4. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, AVIVA);
-na bilety jednorazowe na pociągi TLK, IC, EIC, EIP (37% w wagonach 2 klasy);
-na bilety miesięczne imienne w pociągach TLK i IC (49% rabatu w wagonach 2 klasy) oraz na ofertę w wagonach gastronomicznych;
-w ośrodkach sportowych, m.in. PTTK, Centralnym Ośrodku Sportu;
-za wydanie paszportu dla dziecka (75% zniżki, czyli opłata wyniesie 15 zł za paszport dla dziecka do 13. roku życia i 35 zł za starsze do 18 lat);
-za paszport dla rodzica (50% zniżki, czyli opłata 70 zł zamiast 140 zł);
-na usługi medyczne w prywatnych przychodniach zdrowia (m.in. Grupa Luxmed, Medikor);
-na paliwo (Orlen, Lotos).

Pełna lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny znajduje się na jej stronie internetowej.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz