Karta kredytowa, debetowa czy pożyczka?

Zdarzają się sytuacje, że środki na koncie są niewystarczające na pokrycie niezbędnych wydatków. Na rynku dostępnych jest wiele form finansowania, a do najpopularniejszych należy karta kredytowa, karta debetowa oraz pożyczka. Która opcja jest najkorzystniejsza?

Karta kredytowa

Wiele osób błędnie używa pojęcia karty kredytowe w stosunku do tradycyjnej karty płatniczej, która służy do płatności bezgotówkowych. Różnica polega na tym, że z karty płatniczej można korzystać jedynie wtedy, gdyż na rachunku bankowym znajdują się środki do rozdysponowania. Karta kredytowa jest formą pożyczki pozabankowej, dlatego może stanowić dodatkowe źródło pieniędzy na pokrycie niezaplanowanych wydatków. Oznacza to, że konsument ma możliwość wykorzystania środków finansowych, których faktycznie nie ma. Nie warto nadużywać karty kredytowej, gdyż jak każdy produkt bankowy jest ona oprocentowana. Należy jednak pamiętać, że według prawa w finansach, oprocentowanie nie może przekroczyć 10%, a dodatkowo istnieje 56- dniowy okres bezodsetkowy. W tym czasie należy spłacić zadłużenie na karcie kredytowej, aby do zadłużonej kwoty nie zostały doliczone dodatkowe koszty.

Karta debetowa

Inną formą finansowania jest karta debetowa, która stanowi obecnie standard w wielu bankach. Jest ona porównywalna do karty kredytowej, jednak zazwyczaj saldo ujemne przypisane jest do rachunku osobistego konsumenta. Oznacza to, że w momencie wykorzystania środków dostępnych na koncie, można dodatkowo skorzystać z pieniędzy udostępnianych przez bank. Maksymalna wartość salda ujemnego jest ustalana przez bank na podstawie źródła dochodów i zdolności kredytowej. Wykorzystana nadwyżka pieniędzy, która nie należy do zgromadzonych środków prywatnych, musi zostać spłacona w określonym czasie. Zazwyczaj jednak debet pokrywany jest automatycznie w momencie wpłynięcia na konto pieniędzy z wynagrodzenia lub z tytułu innych dochodów.

prawo w finansach

Pożyczka gotówkowa

W przypadku braku środków potrzebnych na pokrycie niezapowiedzianych wydatków, można skorzystać z tradycyjnego pożyczki gotówkowej udzielanej przez banki lub firmy pozabankowe. W przeciwieństwie do karty kredytowej i debetowej, trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie w momencie, kiedy będzie ono potrzebne. Jest to pewną niedogodnością, gdyż w sytuacjach awaryjnych nie ma możliwości skorzystania z dodatkowych środków, jak w przypadku kart. Zaletą jest jednak to, że kredyt gotówkowy można otrzymać na większe kwoty i rozłożyć jego płatność na dogodne raty, zamiast w całości pokrywać całe saldo ujemne na karcie kredytowej lub debetowej.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz