Ubezpieczenie Pomoc na Raka – tak na wszelki wypadek

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. wprowadziła do swojej oferty produktowej nowe, kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu – „Pomoc na Raka”. Polisa kierowana jest do osób, które obawiają się negatywnych skutków zachorowania w przyszłości na raka, a co za tym idzie pogorszenia sytuacji finansowej.

AXA przede wszystkim stara się zachęcać swoich Klientów do odpowiedzialnego podejścia do życia i wcześniejszego zabezpieczenia się na wypadek choroby. Ważna jest również odpowiednia profilaktyka oraz prowadzenie zdrowego trybu życia, aby uchronić się przed nagłym zachorowaniem. Jednak los pisze różne scenariusze, na które nie zawsze mamy wpływ. Dlatego warto pomyśleć o przyszłości i ubezpieczyć się na wypadek nowotworu.

Dlaczego ubezpieczenie „Pomoc na Raka” jest tak potrzebne?

Przede wszystkim osoba ubezpieczona, u której zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa, może liczyć na wsparcie AXA w walce o powrót do zdrowia. Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” to kompleksowy produkt, który daje szerokie wsparcie finansowe oraz medyczne na każdym etapie choroby.

Chory, w ramach ubezpieczenia, otrzymuje świadczenia pieniężne w kluczowych fazach leczenia – na etapie uznania przez AXA rozpoznania nowotworu, operacji medycznej, chemioterapii i/lub radioterapii – oraz miesięczną rentę wypłacaną maksymalnie przez okres 12 kolejnych miesięcy, od momentu uzyskania przez ubezpieczonego prawa do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu.

Polisa „Pomoc na Raka” to także szeroki dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych, dzięki którym monitorowanie przebiegu choroby oraz postawienie właściwej diagnozy jest o wiele bardziej sprawne. Dostępna jest cała gama świadczeń, począwszy od badań PET i rezonansu magnetycznego, poprzez tomografię i biopsję, na ultrasonografie kończąc.

W zakresie ubezpieczenia chory otrzymuje dostęp do ponad 700 placówek leczniczych, należących do partnera medycznego AXA, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ubezpieczony, w ramach wybranych przez siebie limitów, nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbytymi w obrębie tych ośrodków badaniami. Dodatkowe usługi assistence zapewniają choremu m.in. transport medyczny z/do placówki szpitalnej do/z miejsca zamieszkania, opiekę domową po przebytej chemio- lub radioterapii, wsparcie psychologa, psychoonkologa lub terapeuty oraz rehabilitację wraz z odpowiednim sprzętem rehabilitacyjnym.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka”, oprócz wsparcia finansowego i medycznego, oferuje również profesjonalną pomoc merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej problematyki nowotworowej, profilaktyki oraz odpowiedniego trybu życia. Służy ku temu specjalnie udostępniona infolinia medyczna assistance, która jest obsługiwana przez wykwalifikowany zespół ekspertów. Polisę „Pomoc na Raka” można kupić drogą online na stronie www.pomocnaraka.pl lub u agentów ubezpieczeniowych w placówkach AXA.

Ubezpieczenie „Pomoc na Raka” to kompletne rozwiązanie na wypadek zachorowania na nowotwór, z którego warto skorzystać, tak na wszelki wypadek.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz