Co to jest fundusz inwestycyjny ?

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych wpłaconych przez Klientów, w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zwrot z powierzonego kapitału, przy założonym wcześniej poziomem ryzyka.