Co oznacza skrót TFI?

Skrót ten oznacza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest instytucją założoną w celu tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi swoich Klientów. Zadaniem naszych, najwyższej klasy specjalistów jest inwestowanie, w taki sposób, aby Klient zyskał jak najwięcej.

Inwestowanie w BPH TFI może pomóc w:

  • zmniejszeniu ryzyka związanego z utratą zainwestowanego kapitału
  • wyborze trafnych decyzji, dzięki wsparciu konsultantów BPH TFI
  • zmniejszeniu kosztów inwestycyjne, w porównaniu z akcjami na giełdzie papierów wartościowych

Brak odpowiedzi

Odpowiedz