Dobra inwestycja

Inwestowanie to bardzo dobry sposób na pomnażanie swoich oszczędności. Obecnie inwestowanie wiąże się z ryzykiem zwłaszcza w cieniu tzw. „kryzysu gospodarczego” sytuacja na rynkach jest bardzo niepewna. Bogata oferta funduszy inwestycyjnych dostępna na rynku pozwala na minimalizowanie ryzyka.

Jeżeli inwestor nie chce, aby inwestowanie wiązało się z dużym ryzykiem powinien rozważyć ofertę funduszy inwestycyjnych gotówkowych, pieniężnych czy też obligacji. W porównaniu do innych funduszy inwestowanie w te wiąże się z krótszym zalecanym horyzontem inwestycyjnym.  Fundusze tych kategorii lokują swoje aktywa przede wszystkim w krótko i długoterminowe papiery dłużne.

Inwestorom, którym inwestowanie nieodłącznie kojarzy się akceptacją ryzyka inwestycyjnego mogą wziąć pod uwagę fundusze inwestycyjne, które inwestują zgromadzone od klientów środki na rynkach akcji polskich i zagranicznych, surowcowych czy nieruchomości.

W obecnych czasach lokowanie oszczędności na lokatach bankowych powoli odchodzi do lamusa. Rozbudowana oferta produktowa instytucji finansowych pozwala każdemu wybrać „coś dla siebie”. Klienci zamożni powinni obecnie oczekiwać, że inwestowanie dla tego segmentu nieodłącznie będzie wiązało się z indywidualnym podejściem, dedykowanymi produktami.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz