Ilość Klientów funduszy to aż 2,55 mln osób

Ilość klientów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych podskoczyła o 1,7 proc.  w ciągu trymestru do 2,55 mln według raportu Analizy Online przeprowadzonego z końcem marca 2010 roku.

Pomimo tego, że wzrost jest relatywnie niewielki, to należy zwrócić uwagę, że taki trymestr, w którym ilość klientów TFI wzrosła, był drugim kwartałem od ponad 2 lat.
Utrzymanie takiej dynamiki wzrostu liczby klientów, przy jednoczesnym skoku aktywów zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, pozwoliło na powiększenie się również średniej ilości środków przypadających na jednego klienta.

Badania pokazują, że z końcem maja 2010, przeciętne aktywa jednej osoby wynosiły 36,6 tysięcy zł, co oznacza, że były wyższe o 7 procent niż trzy miesiące wcześniej.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz