Słaby miesiąc dla TFI

Bilans wypłat i wpłat środków z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wyniósł tylko pół mld zł, czyli trzy razy mniej niż w kwietniu – podają Analizy Online.
Saldo wpłat i wypłat dokonanych w maju przez TFI, wyniosło 0,55 mld zł oznacza to trzykrotny spadek w porównaniu w miesiącem kwietniem.  Przyczyn takiego spadku upatruje się w  słabej koniunkturze na giełdzie. Niemniej jednak maj i tak okazał się trzynastym z rzędu miesiącem , posiadającym dodatni bilans sprzedaży.

Z początkiem stycznie 2010 roku fundusze inwestycyjne zdobyły 5,88 mld zł nowego kapitału, a sprzedaż netto w ciągu ostatnich 13 miesięcy sięgnęła 10,66 mld zł.

Jak w poprzednio dominują w fundusze pieniężne i gotówkowe, w dalszej kolejności produkty o charakterze dłużnym.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz