Nowelizacja Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – najważniejsze zmiany, palące problemy

8-9 listopada 2011r., Millenium Plaza, Warszawa

TFI będą zobowiązane do wdrożenia szeregu rozwiązań dotyczących corporate governance na poziomie własnej struktury organizacyjnej. Nowe wymogi będą implementowane poprzez zmiany do Ustawy o Funduszach inwestycyjnych oraz przepisy aktów wykonawczych do Ustawy w randze Rozporządzenia.

V Financial Conferences organizuje dwudniowe warsztaty poświęcone tematyce nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych a także przepisach związanych z UCITS IV.

W roli prelegentów wystąpią m.in. eksperci reprezentujący Kancelarię Clifford Chance oraz KPMG. Zapraszamy do udziału w warsztatach!

Zespół V Financial Conferences

Brak odpowiedzi

Odpowiedz