Poszukując najlepszej inwestycji

Pośród wielu dostępnych metod inwestycji sporym zainteresowaniem cieszy się zakup obligacji. Choć na pozór wydaje się on całkiem bezpieczny, to niestety pojawia się coraz więcej opinii o dosyć sporym stopniu ryzyka podczas tego sposobu inwestowania. Po dokładniejszym przyglądnięciu się działania obligacji można dojść do wniosku, że pomimo powszechnej opinii o ich dużym bezpieczeństwie, w rzeczywistości także na nich, jak w każdej formie inwestycji, można stracić. Dlatego nie należy zbyt pochopnie podejmować decyzji odnośnie zakupu obligacji, lecz dokładnie przeanalizować tę opcję.

1022193__money_Rentowność obligacji ulega zmianom z powodu wielu czynników, a jej spadek może mieć różne skutki. Przykładowo osobę mającą już w posiadaniu jakieś obligacje z pewnością ten fakt nie ucieszy, ale z drugiej strony taka sytuacja jest korzystna dla tych, którzy dopiero stoją przed zakupem, gdyż oznacza on spadek ceny. Przetrzymując obligacje aż do chwili ich wykupu, zwrot pieniędzy włącznie z odsetkami jest raczej pewny, lecz trzeba się liczyć z kwestią płynności. Posiadając 10-letnie obligacje podczas potrzeby gotówki, bardzo możliwe jest poniesienie strat finansowych. Z tego względu o wiele bezpieczniejsze okazują się tzw. obligacje zmiennoprocentowe, które chronią przed stratą kapitału, aczkolwiek nie gwarantują wysokich odsetek.

Kolejnym znakiem ostrzegawczym jest fakt, że nie wszystkie obligacje są emitowane przez Skarb Państwa. Jeśli więc papiery emituje jakieś przedsiębiorstwo, istnieje ryzyko wystąpienia jego niewypłacalności. Wskazane elementy ryzyka dotyczą zarówno sytuacji zakupu obligacji na własną rękę, jak również zakupu jednostek funduszy papierów dłużnych. Ponadto druga opcja ciągnie za sobą także tzw. ryzyko kursowe, które jest spowodowane przez lokowanie pieniędzy w obligacje zagraniczne, które występują w euro lub dolarach.

Jeśli najlepsza inwestycja oznacza dla nas poczucie bezpieczeństwa, warto zainteresować się bonami skarbowymi i funduszami rynku pieniężnego. W ich przypadku kapitał jest lokowany w krótkoterminowe papiery dłużne, co zmniejsza wpływ rentowności na cenę, a tym samym oznacza spadek ryzyka straty. Nigdy jednak nie można go wyeliminować, możliwa jest jednak jego kontrola, której warto się nauczyć.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz