Szansa na wykorzystanie pieniędzy z UE

Unia EuropejskaWsparcie inteligentnych specjalizacji – na tym właśnie skoncentrowana jest nowa perspektywa finansowa UE. Z jej pojawieniem wiążą się również zmiany dotyczące wymagań, jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację. Internet Software House Ideo Sp. z o.o. przygotował dedykowaną infografikę, na której znaleźć można odpowiedzi na takie pytania jak: na jakiego rodzaju inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie od UE? Czym są inteligentne specjalizacje? W jaki sposób otrzymać środki na rozwój własnej działalności?

Warto jest również wspomnieć, że to właśnie Polska w ramach nowego budżetu polityki spójności (2014-2020) otrzymała największą dotację, spośród wszystkich państw należących do Unii. Poprzednia perspektywa finansowa była mniejsza aż o 10 mld euro. Obecnie Polska dysponuje budżetem równym 82,5 mld Euro. Przy pesymistycznym założeniu średniego kursu euro na poziomie 4,1 jest to aż ponad 338 mld złotych.

Beneficjentami funduszy unijnych są przede wszystkim przedsiębiorcy z MSP. Przedsiębiorczość, cyfryzacja kraju, transport przyjazny środowisku, autostrady i drogi ekspresowe, innowacje, badania i rozwój to obszary w jakich właściciele film mogą starać się o pozyskanie funduszy europejskich. Możliwości wyboru jest naprawdę wiele, jednak środki z Unii Europejskiej otrzymać można jedynie na konkretne produkty. Refundowana kwota kosztów jest różna i zależy od takich czynników jak np. województwo. Przedsiębiorcy, których firmy mieszczą się na terenie województwa podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na największe wsparcie.

W poprzednich perspektywach nie pojawiały się inteligentne specjalizacje. Nowość ta określa obszary gospodarki i nauki, które szczególnie chętnie wpierane są przez środki europejskie. Ich celem jest np. doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności regionów. Branża IT i ICT jest wspierana przez inteligentne specjalizacje w aż 11 polskich województwach. Pozyskane środki unijne umożliwiają mikro i małym przedsiębiorcom zakup m.in. profesjonalnego sprzętu i oprogramowania, które daje szansę na wdrożenie nowej usługi internetowej, a co za tym idzie unowocześnienie firmy.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz