TFI – na czym to polega ?

TFI, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są to instytucje finansowe, które funkcjonują w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. TFI jest to podmiot, który pełni funkcję reprezentacyjną, ale przede wszystkim zarządza funduszem inwestycyjnym.

Jako TFI mogą być nazywane tylko i wyłącznie te podmioty, które funkcjonują w oparciu o ustawę. TFI musi być zorganizowane jako spółka akcyjna. TFI musi być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zarządzają funduszami inwestycyjnymi.

W TFI pracują m.in. analitycy i doradcy inwestycyjni. Ci ostatni, aby posługiwać się tytułem doradcy inwestycyjnego muszą zdać egzamin państwowy przed Komisją Nadzoru Finansowego. Wiodące TFI to instytucje, które są ściśle powiązane z grupami kapitałowymi w skład których przeważnie wchodzą banki od których TFI biorą swoje nazwy. TFI udostępniają swoim klientom zaawansowane narzędzia analityczne, które są dostępne na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

TFI posiada w swojej ofercie m.in. fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Fundusze są zróżnicowane pod względem polityki inwestycyjnej, zalecanego horyzontu czasowego, a także poziomu ryzyka inwestycyjnego. Obecnie TFI w Polsce oferują produkty, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających klientów.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz