Ubezpieczenie firmy

Gwarancje kontraktowe są bardzo powszechnym sposobem na zabezpieczenie realizacji umów. Podmiot, który zleca dostarczenie towarów, czy wykonanie usług może żądać od firmy wniesienia określonego ubezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek gdyby umowa nie została spełniona (opóźnienia w terminie realizacji, jakość towaru lub usług niezgodna z ustaleniami).

Kiedy warto ubezpieczyć firmę?

Dla firmy, która zobowiązuje się wykonać umowę, oczekiwanie złożenia zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić ogromny problem. Ponieważ gotówka, którą mógłby on zainwestować w rozwój przedsiębiorstwa zostaje zamrożona. Zlecenia, jakie firma mogłaby otrzymać w tym samym czasie, mogłyby spowodować konieczność zsumowania kwot ubezpieczeń finansowych, a w przypadku ograniczonych środków finansowych firmy, może ograniczyć przyjęcie większej ilości zleceń lub nawet uniemożliwić wykonywanie zleceń już przyjętych.

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy

Jednym ze sposobów, który oferują niektóre polskie firmy ubezpieczeniowe na rozwiązanie takiej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja, to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdyby wykonawca kontraktu nie spełnił swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji. Gwarancjami może być zabezpieczony cały proces realizacji kontraktu, czy inwestycji. Inwestor dzięki temu ma pewność, że gwarancje zostaną uruchomione w przypadku, gdy zleceniobiorca nie wywiąże się z umowy.

Jaki jest koszt gwarancji ubezpieczeniowej?

Przybliżony koszt gwarancji ubezpieczeniowej można wyliczyć samodzielnie korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie. Należy jednak pamiętać przy tym, że ostateczna wysokość stawki ubezpieczeniowej jest jeszcze raz weryfikowana na etapie decyzji o ubezpieczeniu transakcji. Wartość, która zostanie uzyskana z wyliczeń kalkulatora, jest wartością orientacyjną  ze względu na rozmaite parametry, które muszą zostać wzięte pod uwagę w toku kalkulacji stawki.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz