Umowa zlecenia – co to takiego?

Pracodawcy coraz częściej oferują podczas rozmów rekrutacyjnych swoim przyszłym pracownikom pracę w oparciu o umowę zlecenie. Czym właściwie jest ten rodzaj umowy? Co zapewnia i jakich świadczeń nie obejmuje umowa tego typu?

 

Czym jest umowa zlecenia?

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Dotyczy ona określonej czynności wykonywanej przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy w sposób odpłatny lub nieodpłatny, jednak brak zapłaty powinien być wcześniej ustalony i zawarty w umowie. Celem umowy zlecenia jest staranne działanie i wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy, co odróżnia ją od umowy o dzieło, w której liczy się rezultat.

Dział kadr firmy lub współpracujący ze zleceniodawcą księgowy, zajmujący się sprawami kadr i płac czy też dbający o prowadzenie ksiąg rachunkowych, podczas naliczania wynagrodzeń musi dokładnie sprawdzić, jakie składki powinien odprowadzać pracodawca na rzecz swojego pracownika pracującego na umowę zlecenia. Ewidencja danych kadrowych jest w tym momencie bardzo ważna, gdyż ogromne znaczenie ma to, czy zatrudniona osoba posiada status studenta (do 26 roku życia), emeryta lub rencisty itp. Każdy z tych statusów niesie za sobą inny rodzaj odprowadzanej składki.

Plusy i minusy pracy w oparciu o umowę zlecenia

 

Jedną z najważniejszych kwestii jest wynagrodzenie. Jeśli przyznawane jest z tytułu umowy zlecenia – może być niższe od minimalnego. Obowiązkowe jest opłacenie przez pracodawcę składek zdrowotnych, jednak chorobowe – nie są obowiązkowe. Osoba zatrudniona „na zlecenie” niestety nie może skorzystać z urlopu chorobowego czy macierzyńskiego.

Kolejną kwestią jest miejsce wykonywania pracy. W przypadku umowy o pracę pracownik musi wykonywać swoje czynności zawodowe w zakładzie pracy lub miejscu wskazanym przez pracodawcę, natomiast przy umowie zlecenie pracownik nie ma takiego obowiązku.

O te oraz wiele innych spraw związanych z zatrudnieniem i wypłacaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia dbają działy kadr i płac każdej firmy (wewnętrzne lub zewnętrzne). Ewidencja danych kadrowych jest wykonywana przez nie skrupulatnie i rzetelnie, po to, by warunki podpisanej umowy były wypełniane zgodnie z jej postanowieniami, a pracownik miał poczucie, że został zatrudniony w odpowiedzialnej firmie.

1 odpowiedź

  1. Alicja
    8 października 2018

Odpowiedz