Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw to precyzyjne określenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa ma duże znaczenie nie tylko w przypadku sprzedaży spółki, ale również przy handlu samymi udziałami. Samej ocenie powinien zostać poddany zarówno obecny stan majątkowy, jak i zdolność do przynoszenia dochodów.

Wycena wartościWśród powszechnie stosowanych schematów wyceny przedsiębiorstwa jest analiza majątkowa oraz metoda prawdopodobnych dochodów. Jednoaspektowe podejście do tematu może w znacznym stopniu zniekształcić wynik wyceny, szczególnie, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w kryzysowym dla siebie momencie. Zdarza się, ze po przeprowadzeniu tylko i wyłącznie analizy majątkowej wartości akcji plasują się na ujemnej pozycji. Całkiem podobnie sytuacja wygląda w przypadku korzystania jedynie z metody prawdopodobnych dochodów. Rezultat, przy takich czynnikach jak subiektywna ocena oraz zmienna sytuacja gospodarcza bywa niemiarodajny. Najlepszym rozwiązaniem staje się, więc podejście mieszane, łączące w sobie zarówno aspekt majątkowy, jaki i prawdopodobne osiągi przedsiębiorstw. Alokacja ceny nabycia taką metodą jest po prostu wiarygodna.

Wycena przedsiębiorstw od strony praktycznej

Każde negocjacje warto zacząć od wskazania oferty wyjściowej oraz ewentualnych ustępstw na rzecz strony przeciwnej. Dla większej wiarygodności należy mieć przy sobie skonsolidowany bilans, raport audytu wewnętrznego, czy inne wiarygodne poświadczenie obecnej sytuacji finansowej firmy. Kolejna kwestia, to wybór właściwej metody wyceny. O to kilka wybranych przykładów:

  • Metoda księgowa – ustalającą wartość przedsiębiorstwa względem danych dostarczonego bilansu oraz różnic pomiędzy aktywami (trwałymi i obrotowymi), a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami firmy.
  • Metoda wartości odtworzenia – znana również jako metoda składnikowa, reprodukcyjna lub kosztów odtworzenia. Polega na określeniu wartości majątku przedsiębiorstwa poprzez wycenę nakładów inwestycyjnych i kosztów na odtworzenie identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku.
  • Metoda upłynnienia (likwidacyjna) – opiera się na obliczaniu wartości majątku przedsiębiorstwa upłynniając i wyprzedając poszczególne jego części.

Ze względu na czasochłonność oraz problemy jakie mogą pojawić się w trakcie przeprowadzania takiej wyceny warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców finansowych oraz firm business consulting, np. MDDP, która kompleksowo zajmuje się przeprowadzaniem tego typu wycen przedsiębiorstw.

1 odpowiedź

  1. artur
    5 grudnia 2013

Odpowiedz