Zakładanie i rejestrowanie spółek

Planując utworzenie nowej działalności gospodarczej należy zastanowić się nad jej formą. Chcąc założyć spółkę każdy przedsiębiorca powinien jasno wyznaczyć sobie cele jakie chce osiągnąć, a także wybrać rodzaj spółki, gdyż od tego uzależniona będzie wysokość podatku od dochodu oraz stopień odpowiedzialności osobistej.

 

Rodzaje spółek

 

Rejestrowanie spółek to ważny i dość skomplikowany proces, dlatego należy dokładnie zapoznać się z jego wszelkimi aspektami prawnymi.

Wyróżniamy 6 podstawowych rodzajów spółek. Pierwsza z nich to spółka jawna. Jest ona jedną ze spółek osobowych, w której każdy ze wspólników solidarnie do pozostałych oraz do całej spółki odpowiada za jej zobowiązania swoim majątkiem bez ograniczeń.

Kolejnym typem jest osobowa spółka partnerska, która zakładana jest przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu.

Spółka komandytowa to kolejny rodzaj spółki osobowej, która polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa pod własną firmą. Występuje w niej komplementariusz, czyli (co najmniej jeden) wspólnik odpowiadający za spółkę bez ograniczeń oraz komandytariusz, czyli wspólnik, którego odpowiedzialność jest ograniczona.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową i wygląda podobnie do spółki komandytowej, jednak występuje w niej komplementariusz oraz (co najmniej) jeden wspólnik, który jest akcjonariuszem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Może być założona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jedną lub więcej osób.

Kolejnym rodzajem spółki kapitałowej jest spółka akcyjna. Ta spółka może być zawiązana przez 1 bądź więcej osób, wykluczone jest jednak założenie jej przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pomoc firmy zewnętrznej

 

Gdy zdecydowaliśmy się już na formę nowej działalności, należy podjąć właściwe kroki związane z jej założeniem oraz rejestracją. W związku z tym, że w Polsce cały ten proces jest czasochłonny   i wymagający dużej orientacji w prawie gospodarczym, możemy zdecydować się na pomoc zewnętrznej firmy. Profesjonalne rejestrowanie spółek to oferta wielu doświadczonych firm, które proponują również takie usługi jak prowadzenie księgowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych czy obsługę spraw kadrowo-płacowych. Dzięki współpracy z firmą zewnętrzną uzyskamy fachową analizę pod kątem struktury kapitałowej, przygotowanie umów spółki oraz umów z pracownikami czy też sprawne załatwienie wszelkich spraw urzędowych. Dodatkowo istnieje możliwość nawiązania długofalowej współpracy z firmą zewnętrzną, która może przejąć odpowiedzialność np. za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz