Czy warto inwestować w obligacje?

Obligacje są to papiery wartościowe o dłuższym terminie płatności, których celem jest przynoszenie zysków z narastających procentów, aby w końcu zwrócić wpłaconą sumę. Osoba kupująca obligacje dokładnie wie na jakich zasadach i kiedy otrzyma zwrot pieniędzy zainwestowanych w obligacje oraz kiedy zostanie wypłacony zysk.

Jeżeli chodzi o stopień oprocentowania obligacji mamy do czynienia z oprocentowaniem:

  • stałym – z góry znanym nabywcy obligacji. Nie ulega ono zmianie przez cały okres żywotności obligacji.
  • zmiennym – nabywca takich obligacji zna oprocentowanie jakie funkcjonuje w pierwszym okresie odsetkowym. Natomiast kolejny okres odsetkowy, zależny jest od zmiennej np. inflacji.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz