Fundusz Akcji

Jest to fundusz w którym większość kapitału jest inwestowana w akcje spółek notowanych na GPW. Fundusz ten przewidziany jest dla inwestorów, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, a ich celem jest maksymalizacja dochodów z inwestycji w długim terminie. Nawet przy największej bessie na giełdzie nie ma możliwości, aby portfel funduszu akcji pozostał pusty.

Fundusz akcji jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zapewnić sobie dodatkową emeryturę lub dla osób które planują większe wydatki w przyszłości np. budowa domu. Inwestycja w ten fundusz może przynieść zysk w perspektywie kilkunastu lat.

Fundusz akcji posiada również drugą nazwę, mianowicie Fundusz Agresywnego Inwestowania. Nazwa wzięła się od tego, że inwestowanie w ten fundusz może przynieść ogromny zysk, jednakże również może przynieść dużą stratę poprzez nieprzewidziane wahania na giełdzie. Inwestowanie w fundusz akcji w długim terminie jest bardziej opłacalne od inwestowania w papiery skarbowe. Aby zarobić na inwestowaniu w fundusz akcji trzeba wykazać się naprawdę dużą cierpliwością. Przy inwestycjach krótkoterminowych trzeba liczyć się z wahaniami na giełdzie, które mogą spowodować niespodziewany obrót zdarzeń i zainwestowany przez nas kapitał może przepaść bezpowrotnie.

Jeśli jesteś nastawiony na wysoki zysk i jesteś zdecydowany ponieść ryzyko inwestycyjne idealnym wyborem jest inwestycja w fundusz akcji.