Fundusz zrównoważony

Co to jest Fundusz Zrównoważony:

Jest to fundusz, który mniej więcej w jednakowych proporcjach lokuje kapitał w akcje i obligacje. Udział akcji w inwestowanym kapitale mieście się w przedziale od 40% do 60%. Pozostały kapitał inwestowany jest w obligacje i lokaty bankowe.

Cele funduszu:

Celem tego funduszu jest stabilne i długoterminowe zwiększanie zainwestowanego kapitału przez aktywne lokowanie papiery wartościowe. Kapitał lokowany jest w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka jak i również w papiery o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Co musisz wiedzieć:

  • Inwestując w fundusz zrównoważony, inwestor musi się liczyć z tym, ze może ponieść stratę, jednak nie będzie to tak duża strata jak w przypadku funduszu akcyjnego.
  • Fundusz Zrównoważony przeznaczony jest dla osób, które akceptują podwyższone ryzyko straty zainwestowanego kapitału, oczekujących wysokie zyski z inwestycji.

Dodatkowe informacje:

  • Minimalna wpłata wynosi 1000 PLN
  • Minimalne dopłata wynosi 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 3%
  • Maksymalna opłata za zarządzanie oraz rzeczywista opłata za zarządzanie wynoszą 4%