Fundusze inwestycyjne a emerytura

Gromadzenie środków pieniężnych w ramach polskiego systemu emerytalnego odbywa się w oparciu o instytucje państwowe i m. in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działania te odbywają się w oparciu o trzy filary emerytalne, które dają różne możliwości zabezpieczania swojej przyszłości.

Obowiązkowy I filar polega na regularnym odprowadzaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadzie umowy pokoleniowej wynikającej z systemu repartycyjnego. Zadaniem II filaru, również obowiązkowego, jest pomnażanie gromadzonego kapitału w oparciu o fundusze emerytalne. III filar jest dobrowolny, a oferowane w ramach tego rozwiązania produkty są oparte są oparte o najlepsze fundusze inwestycyjne.

Obecny system emerytalny pozwala na samodzielne gromadzenie i pomnażanie środków pieniężnych w oparciu o konta i programy, które oferują bardzo dogodne formy wpłaty i wypłaty. Ten III filar jest najnowszą i dobrowolną formą, funkcjonującą obok dotychczas istniejących ZUS i OFE. Jego podstawowym celem jest przede wszystkim zwiększenie szansy na to, aby osiągana emerytura relatywnie wysokim prawdopodobieństwem była wyższa dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją aktywność zawodową. W ramach IKE pojawiło się wiele propozycji inwestowania oferowanych przez banki, TFI, firmy ubezpieczeniowe czy nawet domy maklerskie. Wśród najpopularniejszych form inwestowania w swoją przyszłość znajdują się:

  • Pracownicze Programy Emerytalne – PPE
  • Indywidualne Konto Emerytalne – IKE
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE

Pracownicze Programy Emerytalne są niejako inicjatywą pracodawcy, który organizuje je za zgodą swoich pracowników i tylko dla nich. Dlatego nie może do niego przystąpić osoba spoza środowiska zawodowego właściwego danemu przedsiębiorstwu. Wpływy w ramach PPE stanowią koszt uzyskania przychodu – pozwalając pracodawcy na odliczenie kosztów prowadzenia. Zgromadzone w ramach programu środki pieniężne są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Pracodawca, zakładając pracowniczy program inwestycyjny, otrzymuje zwykle pomoc od instytucji wybranej do zarządzania gromadzonym kapitałem.

Obok grupowych inicjatyw inwestowania przewidziano w ramach III filaru emerytalnego również indywidualne formy gromadzenia i pomnażania kapitału pieniężnego, zwiększające szanse na wzrost przyszłego świadczenia emerytalnego poprzez bezpieczne inwestowanie w oparciu o podmioty uprawnione do prowadzenia tego typu działalności.

W oparciu o Indywidualne Konto Emerytalne osoby aktywne zawodowo mogą indywidualnie gromadzić środki pieniężne w zależności od aktualnych możliwości. Bardzo często dokonywane na konto wpłaty nie muszą być regularne, a sama wypłata może też nastąpić jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Kwota zgromadzona w ramach IKE w momencie wypłaty związanej z osiągnięciem wieku emerytalnego nie jest obciążona 19 – procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych.

Inną indywidualną formą inwestowania, zbliżoną do IKE, jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które również pozwala na samodzielne dokonywanie ustalonych wpłat. W przypadku IKZE nagromadzona suma w momencie wypłaty jest obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych.

Zarządzanie własnymi środkami pieniężnymi poprzez inwestowanie w fundusze stanowi niejako konieczność, aby emerytura osiągnęła wyższy poziom od przewidywanego.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz