Jak wybrać dobrą polisę ubezpieczeniową?

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją z uwagi na różnorodność ofert towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego przed zawarciem umowy warto dokładnie prześledzić dostępne formy zabezpieczenia przyszłości swojej i swoich bliskich.

W dokonywaniu wyboru ubezpieczenia na życie możne nam pomóc doradca finansowy, ale znając swoje możliwości finansowe oraz ewentualne oczekiwania od towarzystwa ubezpieczeniowego można podjąć tę decyzję samodzielnie. Na co jednak trzeba zwrócić uwagę?

Po pierwsze wyboru polisy ubezpieczeniowej warto dokonać na początku swojej kariery zawodowej, ponieważ daje to gwarancję opłacania niższych składek w porównaniu z osobami w starszym wieku, w związku ze zwiększonym prawdopodobieństwem zajścia okoliczności uzasadniających wypłatę świadczenia. Koniecznie trzeba jednak zwrócić uwagę na sposób, w jaki towarzystwo oblicza wiek osoby ubezpieczonej- czy bierze pod uwagę dokładną datę urodzenia, czy zaokrągla ją rocznikowo albo stosuje zasadę tzw. bliższych urodzin.

Największe znaczenie ma jednak dostosowanie polisy – konkretnie wysokości składek i sumy ubezpieczenia – do indywidualnych potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Młodzi ludzie powinni rozważyć wykup polisy na 20- 30 lat, z kolei jeśli ubezpieczenie na życie ma służyć zabezpieczeniu zaciągniętego kredytu to czas polisy powinien odpowiadać okresowi jego spłaty. Jeszcze innym rodzajem polisy jest ubezpieczenie z planem kapitałowym, które łączy się z gromadzeniem środków finansowych na III filar emerytalny. Trzeba też pamiętać, że polisy mieszane (łączące funkcję ochronną i inwestycyjną) często oferowane przez agentów są znacznie droższe od zwykłej polisy na życie. Jednak polisa ochronna zabezpiecza nie tylko na wypadek śmierci ale także w razie poważnej lub przewlekłej choroby, czy inwalidztwa.

Niemałych problemów może dostarczyć także wybór sumy ubezpieczenia, która służy zabezpieczeniu interesów naszych bliskich, lecz generalnie należy dopasować ją do sytuacji finansowej ubezpieczonego.

Jak widać wybierając polisę na życie trzeba brać pod uwagę zakres ubezpieczenia i czas ochrony, a także rozsądnie określić wysokość sumy ubezpieczenia i regularnie opłacanych składek.

Brak odpowiedzi

Odpowiedz