Księgowość – zlecać czy prowadzić samemu?

Księgowość zajmuje się rejestracją pod względem pieniężnym, ale również i ilościowym, wszelkich zdarzeń, które mają wpływ na zmiany w majątku danej jednostki gospodarującej. W celu udokumentowania wymienionych zdarzeń używa się dowodów księgowych.

Księgowość

Księgowość

Dowody księgowe

Za dowód księgowy uznaje się dokument, który jest podstawą do wykonania wpisu do księgi rachunkowej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku mówi, iż dokument księgowy powinien m.in. zawierać:

 • numer identyfikacyjny,
 • dane stron, które dokonują operacje gospodarcze,
 • rzetelny opis wykonanej operacji, jej wartość,
 • datę samej operacji oraz wystawienia dowodu wykonania operacji,
 • czytelne podpisy stron.

Jakie są rodzaje dowodów księgowych?

Możemy wyróżnić kilka rodzajów dokumentów księgowych, które przyjmowane są do ewidencji:

 • dowody zewnętrzne obce, czyli te otrzymane od kontrahentów, np. rachunki,
 • dowody zewnętrzne własne, czyli te przekazywane kontrahentowi,
 • dowody wewnętrzne, te które dotyczą operacji wewnątrz firmy, np. rozliczenia umów z pracownikami.

Jak widać powyżej dokumentów związanych z księgowością jest naprawdę wiele. Prowadzenie księgowości samemu nie jest więc tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Konieczność każdego przedsiębiorcy

Prowadzenie pełnej księgowości niezbędne jest przy każdego typu działalności gospodarczej, dowody księgowe powinny zostawiać ślad po każdej operacji przeprowadzanej przez firmę lub z zewnątrz niej. Dlatego wielu przedsiębiorców zleca to ciężkie zadanie fachowcom. Jest to bardzo dobre rozwiązanie ponieważ osoby zajmujące się tą dziedziną, muszą nie tylko dobrze liczyć, ale i świetnie znać aktualnie obowiązujące przepisy, co wśród ciągłych zmian jest naprawdę trudne. Więcej o prowadzeniu księgowości przez firmy z zewnątrz można przeczytać na: http://www.asset.rzeszow.pl/swiadczone-uslugi/ksiegowosc/

1 odpowiedź

 1. Miłosz
  8 października 2018

Odpowiedz