Zalety wystawiania e-faktury

Od grudnia 2010 roku obowiązują korzystne przepisy, które ułatwiają posługiwanie się w obrocie prawnym fakturą w wersji elektronicznej, która obecnie coraz częściej zastępuje tradycyjny dokument w papierowej formie.

Do stosowania efaktury zachęca każde biuro księgowe. Warszawa, Kraków, ale i małe miasta praktykują jej wystawianie na co dzień, a zalety elektronicznej faktury istnieją zarówno po stronie posługującego się nią przedsiębiorcy, jak również odbiorcy, który ceni sobie całodobowy dostęp do otrzymanych dokumentów. Z punktu widzenia odbiorcy niezwykle istotne jest także przechowywanie dokumentów finansowych w jednym miejscu oraz terminowość dostarczenia dokumentu, umożliwiająca dokonywanie odliczeń podatkowych. Warto przy tym podkreślić korzyści ekonomiczne i logistyczne wynikające ze stosowania efaktury w obrocie. Po pierwsze zmniejszają się koszty związane z drukowaniem (papier, druk) oraz wysyłką faktur pocztą tradycyjną, a po drugie czas dotarcia dokumentu do odbiorcy drogą elektroniczną jest nieporównywalny z przesyłką pocztową. Poza tym sam proces wystawiania faktu może być zautomatyzowany, dzięki licznym programom do fakturowania, które zabezpieczają przed błędami rachunkowymi, uniemożliwiając powielanie identycznych zapisów. Automatyzacja ta prowadzi do samodzielnego księgowania faktury w systemie, umożliwiając jej szybszy obieg oraz bezpieczną archiwizację. Księgowość jest prostsza, bezpieczniejsza, a przy tym łatwiejsza do prowadzenia.

Oczywiście moc prawna efaktury jest równoznaczna z jej wersją papierową (faktury elektroniczne są w pełni honorowane przez urzędy), a opatrzenie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym daje gwarancję autentyczności i integralności faktury. Prawne ułatwienia w kwestii posługiwania się fakturą w wersji elektronicznej dotyczą też formatu dokumentu, który nie musi już ograniczać się tylko do pdf (posługiwanie się innym formatem nie wymaga wyrażenia zgody przez odbiorcę). Co więcej możliwe jest przesyłanie efaktury nawet bez certyfikowanego e-podpisu w razie zastosowania formatu pliku, którego nie można zmieniać.

Jak widać posługiwanie się w obrocie gospodarczym efakturą – niwelując koszty druku i przesyłki oraz usprawniając logistykę firmy – stanowi bezpieczne i wygodne rozwiązanie zarówno dla wystawcy dokumentu, jak i jego odbiorcy.

[Modyfikacja: 20.11.2019]

Osoby korzystające z e-faktur mogą wykorzystywać w tym celu Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Służy ona do przekazywania faktur i innych dokumentów między wykonawcami zamówień. Jest to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy w szybki i wygodny sposób mogą weryfikować faktury wystawiane przez swoich kontrahentów. Jeśli zależy nam na konkretnej weryfikacji oraz łatwemu dostępowi do pełnego przeglądu faktur za poprzednie okresy to platforma PEF będzie idealnym rozwiązaniem dla naszego biznesu!

Brak odpowiedzi

Odpowiedz